Soo dhawow.

 Fadlan booqo boggayaga internetka si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan barnaamijka iyo macluumaadka muhiimka ah ee laga yaabo inaad u baahato.

Waa maxay Barnaamijka Fursadaha Aabanimada?

Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Aabannimada (CPR) waa barnaamij ah Xafiiska Taageerada Ilmaha ee Waaxda adeegyada Shaqada iyo Qoyska ee Ohio, oo bixinaya aasaasidda xarumaha aabbanimada, waxbarashada, tababbarka, hagidda, qiimeynta iyo caawimaadda farsamooyinka ku dhallidda isbitaallada, diiwaangeliyaasha deegaanka, xafiisyada fulinta ee taageerada caruurta, maxkamadaha, lskaashatayaasha bulshada iyo waaliddiinta aan guursan. Barnaamijku diiraddiisu ayaa ah in la dhiirigeliyo aasaasidda aabbanimada ikhtiyaariga ah si loo hubiyo in carruurta Ohio ay leeyihiin aabeyaal si sharci ah loo aqoonsan yahay iyo taageerada dhaqaalaha iyo dareenka ee ay dhammaan carruurta u baahan yihiin ooyna u qalmaan.

Guudmarka Aasaasidda Aaabannimada

Aabannimada 101 – Fiidiyowga loogu talagalay waalidiinta

Aasaasidda aabannimada ayaa muhiim u ah caruurta iyo waaliddiintooda. Dhammaan waalidiinta aan guursan waa inay ka fekeraan aasaasidda aabannimada — sababtoo ah dhamaan caruurta waxay uqalmaan inay helaan faa'iidooyinka ee aabeyaalka si sharci ah loo aqoonsan yahay ay bixin karaan. Haddii aadan isqabin marka ilmahaagu dhasho, ilmahaagu ma laha aabbo sharci ah. Magaca aabaha laguma qori doono shahaadada dhalashada ilaa waalidiintu ay u aasaasaan aabbo sharci ah. Haddii hooyadu la qabo, ninkeeda ayaa loo qaadanayaa inuu yahay aabaha. 

Aasaasidda aabanimada waxay siineysaa labada waalid iyo ilmahooda xuquuqda iyo fursadaha ay u baahan yihiin una qalmaan. Waa wax fudud oo bilaash ah. Qirashada Dhaarta Aabbanimada (JFS 07038) ayaa la dhammeystiri karaa si loo aasaaso aabbanimada wakhtiga dhalashada ee isbitaalka ama ka dib ee goobta diiwaangeliyaha deegaanka (waaxda caafimaadka) ama hay'adda fulintaTaageerada Caruurta ee degmada. 

Macluumaadka Xiriirka

Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Ohio (CPR)
1-888-810-OHIO (6446)

Waaxda adeegyada Shaqada iyo Qoyska ee Ohio (ODJFS)
Booqo Bogga Intarnetka

Waaxda Caafimaadka ee Ohio
Booqo Bogga Intarnetka 


Su’aalaha Muhiimka ah ee soo-noqnoqda

+ Sideen aabannimada ugu aasaasaa ilmahayga?

Ohio gudaheed, aabannimada waxaa loo aasaasi karaa saddex siyaabood:

 1. Qirashada Dhaarta Aabannimada (JFS 07038): Waalidiinta ayaa buuxiya foomka sharciga ah si loogu daro magaca aabbaha saxda ah shahaadada dhalashada. Markaad saxiixdo foomka, waalidku waxay aasaasayaan aabanimada ee cunugooda - micnaheedu waa aabaha sharciga ah ee la aqoonsan yahay. Warqadda dhaarta aabbanimada waxaa lagu buuxin karaa isbitaalka wakhtiga dhalashada ama ka dib goobta diiwaangeliyaha ee deggaanka (waaxda caafimaadka) ama goobta hay'adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ee gobalka hooyadu ay degan tahay. Riix halkan si aad u tagto Jaheeyaha Qariiradda Xafiiska una heshid Xafiiska CSEA-da ee habboon.
 2. Amarka maamulka ee aabanimada (JFS 07774): Waalidiinta aan is qabin ee aan aasaasin aabanimada iyada oo loo marayo hab kale iyaga oo doonaya in ay helaan baaritaanka hidda-sidaha, hay'adda fulinta taageerada caruurta ayaa qaadi karta baaritaankaa iyo bixinta amarka aabanimada haddii dhab ahaantii uu ninka yahay aabaha saxda ah ee ilmaha. Haddii hooyadu ku nooshahay Ohio, fadlan la xiriir hay’adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ee gobolka hooyadu degan tahay. Haddii hooyadu ku nooshahay meel ka baxsan Ohio, waxaad kala xiriiri kartaa CSEA-da ee gobolka aabuhu degan yahay. Riix halkan si aad u tagto Jaheeyaha Qariiradda Xafiiska una heshid Xafiiska CSEA-da ee habboon.
 3. Amarka Maxkamada ee Aabanimada: Aabbannimada ayaa la aasaasi karaa iyadoo loo marayo Maxkamadda Caruurta iyo marmarka qaarkood iyada oo loo marayo Maxkamadda Xiriirka Qoyska (Sida qayb ka mid ah furiinka.)

+ Warqadda Qirashada Dhaarta Aabanimada (JFS 07038) ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee aniga iyo ilmahayga?

Aasaasidda aabanimada waa go'aan muhiim ah. Buuxinta foomka dhaarta aabbanimada waa habka ugu dhakhsiyaha badan uguna fudud ee waalidiinta aan is qabin si ay u aasaasaan aabbo sharci ah uguna qoraan magaca aabaha shahaadada dhalashada. Aasaasidda aabanimada ayaa adiga iyo ilmahaaga siinaya xuquuqda iyo fursadaha aad u baahan tihiin oo aad u qalantaan.

 • Ku qorista magaciisu shahaadada dhalashada, aabbuhu wuxuu xuquuq sharci ah u helayaa ubadkiisa . Markaa ilmuhu wuxuu helayaa faa'iidooyin sida Amniga Bulshada, caymiska nolosha, faa'iidooyinka milatariga, iyo dhaxalka.
 • Ilmahaaga ayaa sidoo kale heli doona caymiska caafimaadka aabahood iyo sidoo kale taariikhda caafimaadka qoysaska iyo abtirsiinka.
 • Sida ugu muhiimsan, aasaasida aabanimada waxay u ogolaaneysaa hooyada iyo aabaha labadaba in ay sameeyaan xiriir dareen ah ee cunugooda oo ayna wadaagaan mas’uuliyadaha iyo abaalmarinta aabannimada.
 • Haddii aad wax shaki ah ka qabto cidda aabaha canugu yahay, ha saxeexin warqadda Qirashada Dhaarta aabbanimada. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in lagaa qaado baaritaanka hidda-sidaha ka hor inta aadan go'aan gaarin

+ Maxay yihiin shuruudaha si loo buuxiyo dhaarta aabbanimada?

 • Waalidka kastaa wuxuu u baahan yahay aqoonsi sawir leh iyo Lambarka Amniga Bulshada.
 • Aaabaha (Taariikhda dhalashada, goobta dhalashada, meesha, heerka darajada ugu sarreeya ee uu bogay, cinwaanka, shaqada iyo caymiska), iyo sidoo kale labada waalidba: (Magaca buuxa, cinwaanka hadda, gobolka iyo degmada dhalashada, taariikhda dhalashada, iyo SSN).
 • Labada waalidba waa inay saxeexaan warqadda dhaarta iyaga oo jooga nootayada dadwaynaha iyaga oo haystaan warqadda dhaarta oo nootaayaysan, laakiin maahan inay saxeexaan isla wakhti isku mid ah.
 • Nootaayadu waxaa si bilaash ah looga bixiyaa isbitaalada, diiwaangeliyeyaasha maxalliga ah iyo CSEAs.

+ Aabaha ma laga rabaa inuu bixiyo masruufka caruurta haddii uu saxiixo dhaarta aabbanimada?

Maya. Aabaha isla markaaba laguma amro inuu bixiyo masruufka caruurta. Xaaladaha badankood, waxay noqon doontaa mas'uulka cunuga in uu codsado taageero. Si kastaba ha noqotee, haddii aad qaadato manfacyada qaarkood, aabaha waxaa looga baahan karaa inuu bixiyo masruufka caruurta. Haddii aad qabtid su'aalo gaar ah oo ku saabsan xaaladdaada, fadlan la xiriir hay’adda fulinta taageerada ilmaha ee deegaankaaga.

+ Eeg dhammaan su’aalaha soo-noqnoqda


Isku-xirka Ilaha Muhiimka ah