Su’aalaha Soo-Noqnoqda

Hoos waxaa ku qoran jawaabaha su'aalaha waalidiinta inta badan ay waydiiyaan. Wixii macluumaad dheeraad ah, ama si aad u heshid jawaabaha su'aasha aanan halkan kaaga muuqan, waxaad la xiriiri kartaa CPR-da Ohio 1-888-810-OHIO (6446) ama riix bogga MedChat bubble (midigta hoose ee bogga), si aad ula hadashid qof wakiil ah.

Wakiilada waxaa la heli karaa Isniin - Jimco laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Wakhtiga (Saacadda) Bariga.